Byggteknisk forskrift (tek) § 910 og § 153

BufretVeiledning om tekniske krav til byggverk. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å . Røykkanal og skorstein skal prosjekteres og utføres slik at varmeinstallasjon kan fungere . Forskrift om dokumentasjon av byggevarer med veiledning. Direktoratet for byggkvalitet har ansvaret for byggteknisk forskrift (TEK) og forskrift med . Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Byggteknisk forskrift har begrenset anvendelse på tiltak som er nevnt i forskriftens § 1-2. Det er to sentrale forskrifter om energibruk i bygninger. Den ene er byggteknisk forskrift (TEK 10) som stiller krav til energieffektivitet og . TEK § 15-setter minstekrav til røykkanal og skorstein, TEK § 15-for varmepumpe- og kuldeinstallasjoner, TEK 10 . Forskrift om tekniske krav til byggverk med veiledning (Byggteknisk forskrift).

Byggteknisk forskrift (TEK) § 9-og § 15-3. De nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) trådte i kraft 1. Denne saken er oppdatert etter at ny veileder til teknisk forskrift kom juli . Bestemmelsen er i hovedsak videreføring av gjeldende TEK. Forskrift om tekniske krav til byggverk av 26. Veiledning for Forskrift til tekniske krav til byggverk.

Byggteknisk forskrift (TEK-10) § 6-3: Avstanden måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabobyggverkets fasadeliv. Veiledning Til bestemmelsen Byggteknisk forskrift har begrenset anvendelse på. Den ene er å følge ytelser i veiledningen til TEK, dvs. Fravik fra tekniske krav i byggteknisk forskrift er derfor snarere hovedregelen ved.

Anbefalingene oppfyller ikke nødvendigvis kravene i TEK fullt ut, men. Byggteknisk forskrift – TEK – markedets minimumsnivå for byggkvalitet. TEK skal ivareta ulike kvaliteter i bygg og berører mange interesser:.

TEK Forskrift om tekniske krav til byggverk.