Ce merke

CE-merket finnes på en rekke ulike produkter, og på alt fra leketøy til maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer. Enkelte produkter må ha CE-merking for å kunne selges innen EØS-området. CE-merket er produsentenes måte å informere tilsynsmyndighetene om at de .

CE-merking, også kalt e-merking; produktmerking som bekrefter at et produkt er i samsvar med alle relevante EU-direktiver hva angår . CE er en forkortelse for Conformité Européenne (den europeiske samsvarskomiteen). Bokstavene CE brukes som merke i en spesiell grafisk utforming. Mange produkter krever CE-merking før de kan omsettes i EU og i EØS-landene Islan Liechtenstein og Norge. Endel kopi produkter bruker et merke som ser ut som CE-merket, men som faktisk betyr ”China Export” og ikke kvalitetsmerket ”Conformité . Vi viser deg hvordan du skaffer deg CE-merket. Juni 19har det vært krav om at fritidsbåter skal være CE-merket. Dette er et kav som gjelder i hele EØS-området, og det er . CE-merket er en dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet.

Merket sier ingenting om kvaliteten på produktet. Undersøkelser viser at nordmenn ikke kjenner til hva CE-merking betyr, og mange tar det for gitt at merket er . Bygger du en båt fra grunnen av for eget bruk (starte med treplanker i egen hage) er den unntatt fra kravet om CE-merking. I slutten av mai avholdt Nemko, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Stiftelsen Elektronikkbransjen et frokostmøte . CE-merket viser at det finnes en dokumentasjon i form av en ytelseserklæring, og at varen skal være i samsvar med denne.

CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet. Merket betyr heller ikke at produktet er kontrollert av myndighetene. Mange tror at CE-merking er tilstrekkelig dokumentasjon på at en byggevare kan brukes i Norge. Faktaside om maskiner som blant annet tar for seg produsentansvar, EF-typeprøving, CE-merking og samsvarserklæring. Nemko kan løse din utfordring med CE merking.

CE merking er påkrevd for inngang i og omsetning den Europeiske Union og i EØS landene.