Cellens funksjon

Inni alle celler er det ulike organeller som utfører oppgavene som skal til for at cellen skal holde seg i live og kunne gjøre sin jobb. Cellen, grunnenhet i alle levende organismer. Cellens samlede materie kalles protoplasma, som videre inndeles i.

Det er disse som utfører cellens funksjoner, og for å forstå hvordan en celle fungerer er det sentralt å vite litt om de ulike organellene og hva de . Hos eukariote celler er mange av de ulike organellene i cellen avskjermet fra resten av. Fra cellekjernen styres cellens funksjoner ved at cellekjernen regulerer . Cellen er som en liten fabrikk, og produserer i første rekke det som trengs for å holde. Immunforsvarets to første forsvarslinjer beskrevet over er alltid i funksjon.

Cellenes Organeller kan for forståelsens skyld kalles cellenes egne organer. Vi går nå igjennom hver enkelt organelle og hva dens funksjoner er i samme .

Vann: 70- av cellen; Elektrolytter: K+, Mg++, fosfater, sulfater, bikarbonater m. Elektrolyttbalansen er viktig for opprettholdelse av funksjon; Proteiner: . Start studying Cellens oppbygning og funksjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Les denne siden om cellens oppbygging og funksjon 2. Gå igjennom denne animasjonen om cellens oppbygging. Ulike celletyper – prokaryote og eukaryote .

I cytoplasmaet ligger små celledeler som har viktige oppgaver i cellen. I hver celle i kroppen finnes DNA-et vårt, som forteller cellen hva den skal gjøre. Proteiner utgjør viktige komponenter i cellens struktur og funksjon, og utfører . Navngi cellens organeller, samt deres viktigste funksjon eller funksjoner.

Celler er kroppens byggesteiner – Spesialiserte – Ulik størrelse og funksjon – Felles grunntrekk.