Certificate of conformity norsk

Han sa på en bestemt måte at jeg måtte kontakte norsk importør om jeg bodde i Norge, og opplyste videre om . Enterprise Europe Network (EEN) får regelmessig telefoner fra svette representanter for norske bedrifter som spør: Hva er Certificate of Conformity? I enkelte land må Certificate of Conformity foreligge før varene kan innfortolles. I dag er det for en rekke varer mulig å få disse godkjent av et norsk eller . Definisjon på engelsk: Certificate of Conformity . Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) are as follows: 1. A COC (Certificate of Conformity) is a declaration of the conformity with the type approval of EC.

The purpose of this document is to ensure the free movement of . You can obtain a certificate of conformance by meeting the required responsibilities of say your job. By doing what your job entitles you to do, you in turn can get .

For Declaration of Conformity see Conformance mark. This page was last modified on September 201 .