Co2 kalkulator

Hver nordmann slipper ut 1tonn CO2-ekvivalenter pr. Kalkulatoren er utvikla i samarbeid med stipendiat Kjartan . FBIs Co2- kalkulator viser det totale utslippet for hele husholdningen i løpet av et år.

Se Plantens hjemmeside for å få tips til hvordan du kan . Litt var Miriam, Malín og Johanne med da Live regnet ut sitt eget CO2-utslipp for å se hvordan hun ligger an. Vegetarmiddag er også bra, med et utslipp på kilo CO2-ekvivalenter per voksenporsjon. Lammemiddagen, derimot, forårsaker et utslipp på . Mål av miljøprestasjon er begrenset til én eller to verdier: CO2-utslipp og energiforbruk.

Som forbrukere kan vi verne om miljøet ved å være nøye med å velge . Kalkulator hjelper deg å regne ut hvor store CO2-utslipp du sørger for, både direkte, og indirekte gjennom mat og forbruk.

I denne kalkulatoren er utslippene på grunn av generelt forbruk mer spesifisert. De ulike kalkulatorene gir nokså store forskjeller i totaltallene for COutslipp. Your Menu Klimasmart mat CO2-kalkulator.

Hjelp til utfylling av CO2-utslipp-kalkulator. Du kan regne ut CO2-utslippet på to måter: Etter hvor mye bilen slipper ut per km; Etter hvor mye . Our lifestyle choices make up our environmental carbon footprint.

Measuring yours takes less than minutes and could change the way you live… Get started . Før du åpner CO2-kalkulatoren må du finne frem fakturaer for energi og brensel som viser virksomhetens forbruk. Du kan åpne CO2-kalkulatoren via snarveien . A free online tool to calculate your carbon footprint, which you can integrate into your own website. You can enter details for up to flight itineraries. The airport search doesn’t work with JavaScript disable so please enter the three letter IATA airport codes in . Vil du droppe bilen, eller vil du fryse hele året? Prøv CO2-kalkulatoren der du skal ta vanskelige valg og redde kloden.

Fat Anbefalt trykk: Flaske (naturlig karbonering) Sukker (sukrose): . Beregn hvor mye ditt karbonavtrykk kan reduseres ved å bruke Derbigums økologiske løsninger. Det er utviklet flere typer CO2-kalkulatorer og Miljøfyrtårn har valgt å basere vår CO2-kalkulator på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol .