Depolarisering hjertet

Hjertet er en hul muskel som ligger i brysthulen og som mottar blod fra. Elektrokardiografi kan gi meget verdifulle opplysninger om hjertets. Et hjerte (latin; cor) er et hult muskulært organ som pumper blod eller kroppsvæske.

Hjertet er utstyrt med et spesielt ledningssystem som generer. Spesialiserte celler i enkelte områder av hjertet depolariserer av seg selv til membranpotensialet når terskelverdien for å utløse et aksjonspotensial (AP). EKG er elektrisk ledningsaktivitet av hjertet presentert grafisk og reflekterer i. QRS-complex: potensialer dannet når ventrikkelen depolariseres før kontraksjon. Dette kommer av at enkelte muskelceller i hjertet har evnen til å depolarisere seg automatisk og slik skape et nytt aksjonspotensial; Dette skjer raskest i . Hjertets ledningsnett har som funksjon å sørge for at atriene og ventriklene . Enhver muskelkontraktion er forbundet med elektriske ændringer (depolarisering); Normalt starter hver hjertecyklus med et elektrisk . Høyre hjertet pumper blod gjennom det lille kretsløpet, det vil si gjennom lungene til.

Slik en synkronisert depolarisering av hjertet leder til en kontraksjon. Aksjonspotensialet har fem faser (0-4) som defineres av flow av ioner og påfølgende spenningsfornadring målt over membranen; Cellene i hjertet depolarisere i . Disse brer seg i impulser gjennom hjertets muskelfibre, og forårsaker kontraksjon av myocardium. Impulsen av depolarisering (og repolarisering) utgjør hjertets . En hjertets aksjonspotensialet er en hendelse i eksiterbart vev av hjertesystemet som i sin tur.

Hva er forholdet mellom depolarisering og aksjonspotensial?

QRS bølge av EKG tilsvarer depolarisering av ventriklene, mens T-bølge betegner deres depolarisering. Mange sykdommer i hjerte ledningssystem, kalt . En hjertesyklus varer ca sekunder i en normal, sunn voksen hjerte. Prosessen med depolarisering beveger seg gjennom hjerte og kan visualiseres ved . Denne Na+-strømmen (INa) er meget rask, og depolariserer alle cellene i ventriklene. Når en depolariserende bølge sprer seg gjennom hjertet og åpner . Klassisk forståelse av hjertets elektromekaniske kobling.

Ved hver aktivering (depolarisering) slippes en liten mengde Ca2+ inn i hjertemuskelcellene gjennom . I højre atrium sidder SA-knuden øverst – denne indeholder pacemakerceller, der er frekvensstyrende for hjertet. Dennes depolarisering spreder sig ud til de to .