Dips sykehus

Faktisk ligger vi et hestehode foran resten av . Det var lite som tilsa at dette skulle være starten på en IKT revolusjon i norske sykehus. Sykehusene har erstattet papirjournalen med digital informasjon og elektronisk arbeidsflyt.

I DIPS er journalen hele tiden tilgjengelig slik at nødvendig og viktig . DIPS ASA er den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge. Det ble senere etablert et utviklingssamarbeid med andre interesserte sykehus som også tok i bruk programvaren. DIPS ASA ble etablert som et frittstående . DIPS (Distribuert Informasjons og Pasientdatasystem i Sykehus) er navnet på både firmaet DIPS ASA og programvaren DIPS.

Her finner du funksjoner og tips som er spesifikke for Sykehuset Østfold (SØ). Det er i DIPS registrert en rekke standarder som kan hentes opp ved å skrive .

Ikoner, hurtigtaster og fremgangsmåter i DIPS EDS. Bruk av ulike versjoner av DIPS i sykehusene. Kursmaterialet til ”Kurs i EDS for nyansatte” har blitt utarbeidet av DIPS sykehus i Helse. Sør-Øst på oppdrag fra samarbeidsgruppe EDS i DIPS.

DIPS-historien viser hvordan de gang på gang har kastet seg ut i ekstreme. I 19hadde DIPS sykehus som skulle konverteres.