Døgnflue arter

Gå til Systematisk inndeling med større delgrupper og norske arter – I Norge finnes det arter av døgnfluer. I 19ble det i bladet InsektNytt, publisert . BufretHer ser du de vanligste døgnfluene i Norge.

Centroptilum luteolum er en Baetidae og ganske lik små Baetis-arter. Det vitenskapelige navnet på døgnfluer er Ephemeridaea. Hos noen arter er det bakerste vingeparet små, eller mangler helt. Døgnfluene regnes som den mest primitive av de . Døgnfluene er en liten men velkjent orden med primitive, vingede insekter.

Døgnfluene er en liten insektorden med anslagsvis 0arter på verdensbasis. I arbeidet med Rødlista for døgnfluer ble arter vurdert. Døgnfluene inngår i en rekke undersøkelser og overvåkingsprogram . Det antas at det finnes over 30ulike arter døgnfluer i verden, og av disse finnes i underkant av i Norge. Døgnfluer er da også en svært viktig del av føden for fisken.

Døgnfluer finnes stort sett overalt og i et stort antall arter. Som du sikkert vil legge merke til har ikke . Som navnet indikerer har døgnfluer et relativt kort liv som voksent insekt. De fleste arter dør etter noen timer til noen dager.

Døgnfluer kan ikke ta til seg føde eller . I norge har vi arter innen Baetisfamilien. Dette er vanlige døgnfluer i rennende vann. I tillegg til Baetis finner vi Centroptilum, Procloeon og Cloeon i denne . Der er fundet forskellige arter af døgnfluer i Danmark, af disse er desværre forsvundet fra landet og andre er så sjældne at de nu kun lever ét enkelt sted . Ephemeroptera, orden af insekter udbredt over hele Jorden med ca.

Døgnfluerne hører sammen med guldsmedene til de . Den voksne døgnflua lever nemlig ikke stort lenger enn en dag eller tre. I Norge har vi arter av døgnfluer, og flere av dem er sjeldne. En så stor døgnflue som vulgata har en litt annen. Nymfene lever et ekstra år (noen 2) før de klekker, og det er ikke like massive.

I begynnelsen av juni kommer de første små Baetis-døgnfluene og setter i gang de første. Ofte er det flere arter samtidig; Ephemerella, Leptophlebia og Baetis. Kommer du over døgnflueklekking (på vestlandet), er det stor sansynlighet at det er liten eller stor. En ørret stiger rolig mot vannflata for å ta en nyklekket døgnflue.

Vil vi få se dette symbolet på rent vann i framtida? Det ble totalt funnet 1arter; døgnfluearter, steinfluearter, vårfluearter. Jeg lurte på om noen kan fortelle meg om Døgnfluer som klekker i. Du får også lignende oversikter over mange andre arter som lever i vann.