Ehf difi

Har du spørsmål til noe av innholdet på siden, send oss gjerne en e-post på elektronisk. Elektronisk faktura – sende og motta faktura, formatet EHF, web.

Det er obligatorisk for offentlige virksomheter som skal motta elektronisk faktura eller kreditnota å gjøre det på Elektronisk handelsformat versjon 2. BufretStandarden for det offentlege er Elektronisk handelsformat (EHF). Innhaldet i formatet dekkjer krava i rekneskapslova. Faktura, kreditnota og purring skal ikkje . Her er en oversikt over bruksområdene til de anbefalte og obligatoriske IT-standardene i offentlig sektor.

EHF is an anagram of the Norwegian expression Elektronisk handelsformat (Electronic Commerce Format). EHF is based on the work performed by CEN BII. Add vaildation that will generate warning if instance document is containing elements outside EHF specifications, but exist in UBL 2. EHF – eller elektronisk handelsformat som forkortelsen faktisk står for – ble opprinnelig etablert for elektronisk faktura i 2010. Difis Validator er et program som brukes til å validere EHF XML-filer. EHF er statens format for elektronisk fakturering.

Statlige etater, kommuner og stadig flere private virksomheter krever å få faktura i EHF-format. Standard XSLT’ar for visualisering av EHF faktura. Contribute to vefa-ehf-xslt development by creating an account on GitHub.

Edisys Consulting har bistått Difi ved etablering av EHF spesifikasjoner for dokumentene katalog, ordre og ordrebekreftelse. EHF (Elektronisk handelsformat) er et format definert av blant annet Direktoratet for forvaltning av IKT (DIFI). Invoices in EHF format meet the requirements of the Norwegian Accounting Act. The EHF standard is maintained by DIFI, the Agency for Public Management .