Ei30 brannkrav

Hva må egentlig gjøres for å oppnå brannmotstand EI ? For å få EIbrannkrav må du ha gips mellom kledning og reisverk, min. EI-konstruksjon betyr at konstruksjonen skal motstå ein brann i minuttar før kollaps.

Her er døme på moglege løysingar: Brannskilje i ytterveggvegg i tre, . Bærende og skillende ubrennbare bygningsdeler. Brannkrav i forskrift (TEK) – løsninger i veiledning (VTEK). Denne billedserien viser hvor fort en brann kan utarte seg der man har vanlige. Til venstre i biledserien under et H-brannvindu EI30.

Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk. I byggeforskrifter er det tradisjon å klassifisere bygningsdeler og bygg etter evnen til å motstå brann.

Trolig vil dette tvinge seg fram hos flere kommuner etterhvert. CampEquip kan fra og med mai 20tilby sine kunder fortelt som tilfredstiller EIbrannkrav.