Eidas forordning

Europakommisjonens arbeid med gjennomføringsrettsakter startet opp våren 20og arbeidet i eIDAS Expert Group pågår. EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS).

Last ned video og presentasjoner fra eiDAS-seminar. Sentrale representanter fra EU, norske myndigheter, offentlige og private aktører. Ny fagartikel fra Buypass gir deg oversikt og innsikt.

IDAS-forordningen åpner for bruk av elektroniske ID-er og signaturer på tvers av landengrensense i det meste av Europa. Rene autentiseringsløsninger og krypteringstjenester omfattes ikke av eIDAS-forordningen.

ID og elektroniske tillitstjenester (eIDAS). Det vil også fokuseres på eIDAS-forordningens krav til samsvarsrevisjoner. Forordning om eID og elektroniske tillitstjenester (eIDAS).