Ekom installatør krav

Teleinstallatør, kabel-TV-installatør og radioinstallatør. Virksomhet som har autorisasjon som teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) eller . Myndighetene innførte krav til autorisasjon i forbindelse med starten. Tidligere var kravet fire års relevant praksis som montør, i tillegg til toårig teknisk fagskole.

Det gjelder ikke for dem som allerede har avlagt installatørprøven. Forskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører. Elektronisk kommunikasjonsnett som ikke tilfredsstiller kravet etter. Fagskolen Telemark tilbyr EKOM studie som tilfredsstiller kravet om. EKOM installatør forutsatt at formelle krav oppfylles. Lov om elektronisk kommunikasjon (EKOM-loven) har som formål å sikre norske.

Skal du installere et nettverk må du benytte en autorisert installatør, sier. Tore Sagen er én av 3som har tatt Ekom-utdannelse. Oppfyller kravene om å være autorisert teleog kabel-TV-installatør. Opplæringen tilfredsstiller teorikravene til autorisasjon som EKOM-nett autorisert installatør i henhold til kravene i Autorisasjonsforskriften fra Post- og teletilsynet . Emne: Krav til kompetanse for montører og kvalifisert person. Utdanning skal dokumenteres med vitnemål som viser fagplan, fagbrev (gjelder bare kabel-TV-installatør) eller annen relevant dokumentasjon . Spesielle krav til kablingssystemer i kontorbygg, industribygg, boliger og datasentre. To europeiske tekniske rapporter som omhandler henholdsvis kabel-TV og Ekom-kabling.

Hva er kravet til størrelse på ekom-feltet i etasjefordeling i boligblokker? I samarbeid med installatøren bør man altså forsøke å klarlegge det aktuelle . Tilbyder av installasjon, vedlikehold eller sammenkopling av. Myndigheten kan gi forskrifter om krav til installatør. EKOM-installatør består av teleinstallasjon, radioinstallasjon og kabel-TV-installasjon.

Undervisningen foregår i hovedsak via nettet med fem samlinger i året. Nå er det tilsvarende krav til vår bransjes installasjoner gjennom. EKOM-forskriftens §9-fastslår at Eier skal nytte EKOM-autorisert installatør ved installasjon . Installatøren må vurdere om avvik fra NEK 3berører krav i normen som er .