Ekom kurs oslo

Kuben kurs- og teknologisenter tilbyr EKOM-opplæring som er en del av teorikravene til. Fagskolen Oslo Akershus har ansvaret for faglig innhold og eksamen. Som elektriker må man bestå EKOM-eksamen for å få autorisasjon og lov til å utføre installasjoner i telemarkedet.

Myndighetene innførte krav til autorisasjon i forbindelse med starten på fri. Nelfo tilbyr kurs, bøker og opplæringsfilmer innen ekom.

Kuben kurs- og teknologisenter tilbyr EKOM-opplæring som er en del av teorikravene til kvalifisert person for. Kursadresse: Kabelgata – 1 05Oslo (kart). Kuben kurs- og teknologisenter tilbyr EKOM-opplæring som tilfredsstiller . Ekom-infrastruktur, sikkerhet og sårbarhet.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: IT og tele.

Oslo-området, Norge – ‎Overingeniør i JernbaneverketUtdanning. Kompetanse som kvalifiserer til autorisasjon fra post- og teletilsynet som faglig ansvarlig EKOM-installatør. Arbeidsmengde som tilsvarer fagskolepoeng.