Ekvidistanse norgeskart

Ekvidistanse angir høydeforskjellen mellom kotene i et kart. Ekvidistansen er avhengig av kartets originale målestokk. På orienteringskart (konkurransekart), der .

Kartet har en målestokk og en ekvidistanse. Kartets viktigste begrensning er at det er en svært forminsket utgave av virkeligheten, men det betyr . Topografisk hovedkartverk er N 5 i målestokk 1:00 med ekvidistanse m. Norgeskart Gråtone (tile) Norgeskart (tile) Norgeskart Raster (tile) Norgeskart Gråtone. Ekvidistanse er den vertikale avstanden mellom to høgdekoter.

Når det gjeld spørsmålet om kor stor ekvidistansen skal vere er ein høveleg . I venstre kolonne finnes et Norgeskart under overskriften Geologiske kart på nett.

Hvordan velge ut høydekurver med ønsket ekvidistanse? Gråtonekart og N5Raster har m ekvidistanse ved stor zooming. For å nullstille helt ved å gå tilbake til Norgeskartet og slå av alle temakart, kan man trykke .