Elektrofag vg2

Vg– Videregående trinn eller opplæring i bedrift. Reklamefilm for elektrofaget fra Bjørnholt Videregående Skole. Etter VGi elektrofaget finnes følgende VGtilbud innefor elektrofaget: 1.

Tar du Elenergi Vgvia NKI Nettstudier kan du jobbe i ditt eget tempo. Du har arbeidserfaring innen elektrofag fra før og kvalifiserer som praksiskandidat, kan . Varighet: År: Tilhører utdanningsprogram Elektrofag. Programområde for elenergi – Læreplan i felles programfag Vg2 . Her finner du lærestoff for Elektrofag Vgsom gir deg mulighet til å nå alle. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter planlegging, montering, idriftsetting, . Hovedområdet omfatter, overføring av elenergi på lav – og høyspenningsanlegg for linje, kabel, .

Ringsaker VGS er den eneste skolen i Hedmark som tilbyr både VGog VG3 . Automatiseringssystemer med timer per uke; Elenergisystemer med timer per uke. Klikk her for å lese mer om VGAutomatisering. Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert.

Stord vidaregåande skule har lang tradisjon for utdanning innan elektrofag. VgElektrofag; VgElenergi; VgAutomatisering; VgAutomatisering. Opplæringen i elenergi skal medvirke til å dekke samfunnets behov for .

Elektrofag ved Sørumsand vgs deltar i et samarbeidsprosjekt med . Om Vg Data og elektronikk: Vg Data og elektronikk er et felles videregående kurs for alle elektronikkutdanninger. Elevene på VGer utplassert i bedrifter totalt seks uker i løpet av skoleåret. Når du begynner på Elektrofag, må du være forberedt på å arbeide godt og effektivt. På Vgfår du god anledning til å hospitere i en bedrift for å se hvilket .