Elektromagnetisk spekter

Det elektromagnetiske spekteret er en benevnelse som omfavner all elektromagnetisk stråling. Stråling ved ulike frekvenser (bølgelengder) har svært ulike . Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet.

Fagstoff: De fleste objekter i kosmos sender ikke bare ut synlig lys, men også elektromagnetisk stråling med mange ulike bølgelengder. Det elektromagnetiske spekter er en del av fysikken som viser alle strålingstyper vi kjenner til. Synlig lys er en del av dette spekteret, og den eneste strålingen . Elektromagnetiske bølger blir delte inn i sju forskjellige grupper. Dette utgjør bare en liten del av det elektromagnetiske spekteret. Videre info: En livsnerve fra universet: Det Elektromagnetiske Spekter Det elektromagnetiske spekter. Elektromagnetiske bølger spenner over et nesten ubegrenset område med bølgelengder fra brøkdeler av en picometer til . Elektromagnetisk stråling, energi som overføres gjennom det tomme rom.

Det elektromagnetiske spekteret består av stråling med ulike bølgelengder. Kortbølget stråling inneholder fotoner med større energi enn . Består av fotoner, alt i det elektromagnetiske spekteret er noen ganger referert . For å få ei heilskapleg oversikt over all stråling, er partikkelstrålinga plassert i sitt tilhøyrande energiområde i det elektromagnetiske spekteret. Det elektromagnetiske spekteret blir brukt for å måle elektromagnetisk stråling fra lav bølgelengde til veldig høy bølgelengde.

I dagens episode av Undringstårnet lærer vi om det elektromagnetiske spekter, vi lærer hvorfor solkrem er viktig og hvordan popcorn blir til.

På figuren ser du det elektromagnetiske spekteret. Lengst til venstre finner du den mest energirike strålingen. Denne strålingen har kort bølgelengde og høy . Elektromagnetisk stråling er energi i form av foton som strømmer med lyset si hastigheit frå ei strålingskjelde. NASA gir oss en oversikt over de ulike delene av det elektromagnetiske spekteret.

Figuren viser at det kun er et lite område i det elektromagnetiske feltet vi mennesker kan se.