Elektromagnetiske bølger

Elektromagnetiske bølger, bølger som brer seg transverselt (tversbølger) og består av elektriske og magnetiske felt vinkelrett på hverandre.

Fagstoff: Vi bruker uttrykket elektromagnetisk om stråling av alle typer fotoner. Det hele beveger seg framover med lysets fart som en bølge. Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde.

Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger, . Den viktigste oppdagelsen ved forening av elektrisitet og magnetisme var at lys er elektromagnetiske bølger, dvs.

Elektromagnetisk stråling omgir oss hvor vi enn går. Lyset og varmestrålene fra solen er elektromagnetiske bølger. Elektromagnetiske bølger når oss fra de store . Elektromagnetisk stråling kan både oppfattes som bølger og som partikler, avhengig av hvordan man ser på det.

Hvis man ser på elektromagnetiske stråler som . Han påviste at når partikler med elektrisk ladning gir fra seg energi, sendes det ut en form for bølger som blir kalt elektromagnetiske bølger.