Elektronisk körjournal datainspektionen

Företag som vill använda GPS-positionering av fordon för elektroniska körjournaler får göra det utan att först få förarnas godkännande. Datainspektionen ser inte något principiellt hinder enligt. Om arbetsgivaren använder elektronisk körjournal för att kunna redovisa till Skatteverket hur firmans .

Får arbetsgivare använda elektronisk körjournal utan de anställdas samtycke? Svar: Ja, en arbetsgivare som vill använda elektronisk körjournal för att kunna . Ett nytt beslut från Datainspektionen öppnar för arbetsgivare att använda så kallade elektroniska körjournaler med . Det är Datainspektionen som har i uppgift att kontrollera så att. En elektronisk körjournal är inte en färdskrivare, utan utrustning som är avsedd . Förr skrev Datainspektionen i sina texter att man behövde ha ett samtycke vid införande av elektronisk körjournal.

En elektronisk körjournal är en enhet som antingen kopplas in utan verktyg i bilens.

Datainspektionen jobbar utifrån att ta till vara våra intressen med hänsyn till. När det gäller elektronisk körjournal är Datainspektionen tydlig med att du som . Wihlborgs satte in elektroniska körjournaler i fastighetsskötarnas bilar. Men Datainspektionen slår företaget på fingrarna och nu kopplas . Byggnads har anmält en arbetsgivare till Datainspektionen, samt hävdar.

Företag som använder elektroniska körjournaler i sina bilar, kan göra det utan att först få förarnas godkännande. Datainspektionen har nu ändrat sin rekommendation gällande samtycke från personalen vid införande av elektronisk körjournal som baseras på GPS-teknik.

Elektroniska körjournaler är här för att stanna. GPS-positioneringssystemet i företagsbilen, ett fall som Datainspektionen nu granskar. Enligt Datainspektionen kan detta vara otillåtet för en arbetsgivare. Detta blir en direkt konflikt gentemot Skatteverkets praxis att elektronisk . Det är bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal. Datainspektionen har ändrat sin rekommendation gällande samtycke vid införande av elektronisk körjournal som baseras på GPS-teknik. Informationsmaterial om Elektronisk körjournal, Halmstad kommun.

Elektronisk körjournal: Priser för hårdvara och abonnemang. Datainspektionen sammanfattar riktlinjerna för installation av elektronisk körjournal. Redknows elektronisk körjournal är en modern, enkel och prisvärd körjournal som. Information om PUL och integritetsskydd – länk till Datainspektionen.

Elektroniska körjournaler i firmabilarna. Datainspektionen har däremot i tidigare beslut bedömt att det krävs uttryckliga samtycken från .