Enlinjeskjema og flerlinjeskjema

Skole og leksehjelp: Jeg begynte først på elektro i år. Styrestrømskjema – Skole og leksehjelpinnlegg22. Hjelp med flerlinjeskjema – Strømforsyningerinnlegg16.

Bilder av enlinjeskjema og flerlinjeskjemaRapporter bilderTakk for tilbakemeldingen. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. Enlinjeskjema (viser føringer mellom. Komponenter og utstyr).

DOKUMENT NAVN: Enlinjeskjema for mappejobb nr. Enlinjeskjema for dobbelt stikkontakt med jord. Enlinjeskjema for topolt bryter med stikkontakt og jord.

Installasjonen skal skje på sponplatevegg i skolens spesialrom for elinstallasjoner.

Du skal selv utarbeide enlinjeskjema og flerlinjeskjema for installasjonen. Fagstoff: Enlinjeskjema er et forenklet skjema som viser hva som hører sammen. Et enlinjeskjema viser på en enkel måte sammenhengen . Flerlinjeskjema oppgaver – Annen utdanninginnlegg17. Eg ser eg hadde skrevet enlinjeskjema, men eg mente flerlinjeskjema!

Flerlinjeskjema som viser alle lederer og koblinger blir sjeldent benyttet.

Man benytter for det meste enlinjeskjema både til installasjonstegning . HMS Ohms Effektloven Enlinjeskjema Flerlinjeskjema Montering kilder. Produsere digitalt henholdsvis enlinjeskjema, fordeling, installasjonstegning,. Lage enlinjeskjema, flerlinjeskjema og blokkskjema for adgangskontrollsystemer. Jeg fikk i hjemmeoppgave å tegne ett flerlinjeskjema til ett bad.

Lage enlinjeskjema, flerlinjeskjema, blokkskjema for alarm anlegg. Være med på synkronisering og lastfordeling av generatorer. Kunne tegne et enkelt enlinjeskjema for systemet og sette navn på de fleste av. Kunne velge passende system og tegne anlegget med flerlinjeskjema. I tillegg kommer fordypning i flere skjematyper som flerlinjeskjema, . Forslag til oppgaver i bedrift: Lese, forklare og bruke. Enlinjeskjema; Flerlinjeskjema; Koblingsskjema; Plantegning; Brukerveiledning; leverandørdokumentasjon.

Blir et koblingsskjema tegnet som enlinjeskjema eller som flerlinjeskjema? Hvor høyt opp på veggen over trappeavsatsen .