Ettpunktsformel

Ettpunktsformelen hjelper oss å finne funksjonsuttrykket hvis vi kjenner et punkt på linjen og linjens stigningstall. Ettpunktsformelen La l være linja som går gjennom punktet ( x , y ) og har stigningstall a.

Likningen for l er da: y − y = a ( x − x ). Fagstoff: Likningen for en rett linje finner du ved å bruke ettpunktsformelen. Dersom du kjenner et punkt på linjen og stigningstallet kan du finne funksjonsutrykket ved å bruke følgende formel: y − y = a ( x − x ). Vi har for litt siden lært om ettpunktsformelen i 1T-matten. Jeg har lært meg formelen, men jeg forstår ikke hvorfor den virker og kan vise hva . Ettpunktsformelen møter elevene i videregående skole allerede tidlig på vg1. I løpet av alle årene i videregående skole har en bruk . Matematikk 2PY Ettpunktsformelen eksempel.

Kortvideo: 2Ettpunktsformelen og topunktsformelen.

Ettpunktsformelen kan brukes for å finne likninga til ei rett linje når du vet av et punkt (x,y) som linja krysser, og du vet stigningstallet til linja. Skrive likninger på punkt- og stigningstallsform gitt av to punkter, og gjøre det om til skjærings- og stigningtallsform. Finn stigningstallet til denne rette linja. Bruk ettpunktsformelen og finn likningen for linja gjennom disse punktene. Grafen til en førstegradsfunksjon er en rett linje. For å finne funksjonsuttrykket til funksjonen, kan vi bruke ettpunktsformelen:.

Til dette bruker vi ettpunktsformelen y − y= a(x − x0) på tilsvarende måte som når vi skal finne tangenten til en graf y = f(x) i et. Er ettpunktsformelen ukjent eller glemt, så har jeg et par videoer om det. Vi taster inn ettpunktsformelen med x= y= og a = −og løser uttrykket vi da får med . Denne formelen kaller vi for ettpunktsformelen fordi den kan brukes når bare ett.

Denne formelen kan knyttes til ettpunktsformelen, der x byttes ut med xog y . Vi kan så bruke ettpunktsformelen for finne ligningen til tangenten.