Ettpunktsformelen

Ettpunktsformelen hjelper oss å finne funksjonsuttrykket hvis vi kjenner et punkt på linjen og linjens stigningstall. Ettpunktsformelen La l være linja som går gjennom punktet ( x , y ) og har stigningstall a. Likningen for l er da: y − y = a ( x − x ). Fagstoff: Å finne likningen til en rett linje. I innledningen til dette kapitlet definerte vi en lineær funksjon som en funksjon som kan skrives på . Fagstoff: Likningen for en rett linje finner du ved å bruke ettpunktsformelen. Ettpunktsformelen (Fagstoff, nb); Likning for ei rett linje.

Vi har for litt siden lært om ettpunktsformelen i 1T-matten. Jeg har lært meg formelen, men jeg forstår ikke hvorfor den virker og kan vise hva . Ettpunktsformelen møter elevene i videregående skole allerede tidlig på vg1.

I løpet av alle årene i videregående skole har en bruk . Matematikk 2PY Ettpunktsformelen eksempel. Skrive likninger på punkt- og stigningstallsform gitt av to punkter, og gjøre det om til skjærings- og stigningtallsform. Videregående Matematikk Universell Matematikk T – Tavle. Grafen til en førstegradsfunksjon er en rett linje.

For å finne funksjonsuttrykket til funksjonen, kan vi bruke ettpunktsformelen:. Finn stigningstallet til denne rette linja.

Bruk ettpunktsformelen og finn likningen for linja gjennom disse punktene. Kortvideo: 2Ettpunktsformelen og topunktsformelen. This is Ettpunktsformelen by torespen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love.

Ettpunktsformelen kan brukes for å finne likninga til ei rett linje når du vet av et punkt (x,y) som linja krysser, og du vet stigningstallet til linja. Ettpunktsformelen vil du få ofte bruk, ikke bare i år, men i alle årene du er elev her hos oss såfremt du har tenkt å ha matematikk alle tre årene.