Farlig gods merking

Ingen farlig gods-uhell er like, så det er ikke mulig å gi detaljerte be- skrivelser for. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Fagstoff: Merking av kjøretøy Du må kjenne merkingen av kjøretøy som transporterer farlig gods, selv om du ikke transporterer slikt gods selv.

Kontrollere at bestemmelsene om transport av farlig gods blir fulgt. Transportenheten skal merkes med oransje skilt. Oransje skilt foran og bak på et kjøretøy viser at det transporterer farlig gods. Oransje skilt med tall benyttes bare på transport med tankkjøretøyer . Transport av farlig gods er underlagt internasjonale sikkerhetskrav, som for. Side – Transportdokument for farlig gods.

Godkjente faresedler og faresymboler for merking av farlig gods.

Adr etiketter og faresedler på lager for rask levering! Kjøpe adr etiketter og merking for farlig gods, faresedler, faresymboler og nye varselmerker med faresymboler i henhold til GHS og CLP. Forskrift om landtransport av farlig gods. Norge er det tilstrekkelig å bruke norsk språk i alle dokumenter og på merking. Hva som klassifiseres som farlig gods står spesifisert i regelverk. Forskiftens hovedregel er at vegtransport av farlig gods skal skje i samsvar med.

Produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff og farlig gods skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre.

Transport av farlig gods er derfor underlagt både nasjonale forskrifter, og. Enhver virksomhet som er involvert i transport av farlig gods. Brannfarlig gods – Farlig gods merking Velg størrelse, kvalitet og antall i pakken ved … Pris: Pris.

Du må gjerne kontakte oss dersom du har spørsmål om merking av farlig gods. Vi leverer også merker tilpasset ditt behov – send oss en e-post eller ring, .