Finne tangent i geogebra

Hvordan finne vendetangenten, eller bare tangenten til en funksjon? Ved bruk av dette verktøyet kan du finne tangenter på flere måter: Velg et punkt A og et kjeglesnitt c for å lage alle tangenter til c som går gjennom A. Finn første og fjerdederiverte til funksjonen $f(x) = 3x^+ 2x^- 3x^- x^+ 2x – 1$.

GeoGebra setter inn en tangent til grafen i punktet A. Finn den momentane vekstfarten når x = c) Finn likningen for tangenten til f når x = Løsning a) Åpne GeoGebra. I inntastingsfeltet nederst skriver du inn . En funksjon f er gitt ved f x = x – x -. Vi vil finne likningen for tangenten til grafen når x =. Jeg lurer på hvordan man finner ligningen for tangenten i punktet ( f(2)) når funksjonen er f(x)=x^igjennom geogebra programmet? Bak i læreboka står det forklart hvordan vi kan finne Iøsninger på noen.

Vi viser både hvordan vi finner stigningstallet til tangenten i et punkt, og en mer. Bruk denne likningen til å finne de tre punktene der grafen til f har en tangent. Innskriving og kommmandoer i GeoGebra blir litt enklere dersom man velger å . Finne punkter på en parameterframstilling. T – Funksjoner-Finne tangent med CAS-GeoGebra.

Her bruker vi CAS-delen i GeoGebra til å finne likningen for en tangent med stigningstallet 3. Vi skal også tegne inn tangenten i et tilfeldig punkt og deretter flytte punktet langs grafen.

GeoGebra kan også brukes til å finne areal mellom to kurver. Elevene starter med en GeoGebra-modell som de bruker til å utforske egenskaper ved en funksjon knyttet til den deriverte og den dobbeltderiverte. Jeg viser her et eksempel på hvordan du kan finne en tangent til en graf i GeoGebra.

Figur : Faktorisering av hele tall i GeoGebra. Finn nullpunkter, ekstremalpunkter og vendepunkter til funksjonen. GeoGebra (eller det tegneprogrammet de bruker).