Fjærmygglarve

I bunnsedimenter kan det finnes opptil 10fjærmygglarver per kvadratmeter. Fjærmygglarver er en viktig del av ferskvannsøkosystemene, både som . Biologi › Dyr › Insekter › TovingerBufretLignende2.

Noen fjærmygglarver er landformer, men de fleste finnes i ferskvann, hvor de spiller en stor rolle som fiskeføde eller som en mineraliserende . Fjærmygglarver er i utlandet funnet i sjøer med opptil saltinnhold. På Island finnes de i varme kilder med temperatur opptil °C, og de er de eneste . Den sterkt kitinisert hodekapselen til fjærmygglarver kan avleires i bunnen av tjern og innsjøer. Ved å ta borekjerneprøver fra bunnen av innsjøer, . Larvestadiet til fjærmyggen (Chironomidae).

Ettertraktet agn til treg abbor og annen fisk ved isfiske og meite.

Levende røde fjærmygglarver i solid boks gram. Fiske med fjærmygglarver på isen kan noen ganger være avgjørende for fangsten.