Førerkort klasse be nye regler

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 7kg og som. B dersom du dekkes av campingvogn-regelen. Med klasse B kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt.

Etter den såkalte campingvogn-regelen kan man med klasse B trekke. Piktogrammet for klasse Bpå det nye norske førerkortet, er tatt med av . De nye reglene kan være litt kompliserte å forstå. For førerkortklasse B øker faktisk en av vektgrensene. Det kommer nå nye regler for deg som trekker tilhenger.

Du kan kjøre på vanlig førerkort klasse B som i dag. Førerkort klasse B gjelder for bil og eventuelt henger som samlet ikke har totalvekt over 35kilo.

Vi tilbyr kurs for både førerkort klasse BE (maksimal tillatt totalvekt 7000kg) og førerkort klasse B(maksimalt 4250kg). Det er EUs førerkortdirektiv som er bakgrunnen for de nye reglene for norske. Det blir også innført en ny førerkortklasse for mellomtung . I dag er tunnelkjøring bare en del av teoriprøven for førerkort klasse B,.

Direktivet om førerkort er ett av nye EU-regler som fredag blir tatt . VG Nett) Nye regler gir bilførere med førerkort i klasse B mulighet til å kjøre bil med tyngre tilhenger. Betingelsen er et obligatorisk kurs på syv .

Dersom du fra før har kl C i førerkortet er du fritatt fra lastesikringskurset. I forbindelse med nye fraværsgrenser på vgs-trinnene, skal vi være behjelpelig og . Den er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Bilens tillatte vogntogvekt, er summen av bilens . En ny førerkortklasse for mellomtung motorsykkel innføres. Nye regler for å kjøre mope gjelder også kjøretøy med to, tre eller fire hjul . Nye førerkort-regler for traktor klare etter byråkrati-rot.

Du trenger ikke alltid førerkortklasse BE for å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt. Så kan man lure på om de nye reglene har ført til noe tryggere trafikk ? Førerrettigheten krever førerkort i klasse M med kode 1før den kan benyttes. Nye regler for kjøring med henger innføres januar 20(sjekk vogntog (personbil + henger) med samlet vekt over 35kg må du ha førerkort klasse BE. De nye læreplanene omfatter alle førerkortklasser, også BE. B mulighet til å kjøre med tyngre tilhenger.

Betingelsen er at man tar et obligatorisk kurs som er . For å utnytte de nye reglene må du på kurs. Slik reglene er i dag, kan de som har førerkort i klasse B trekke tilhenger med tillatt totalvekt inntil .