Førerkort klasse be

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 7kg og. Er tilhengerens tillatte totalvekt over 35kg, må du ha førerkort i klasse C1E . Med klasse B kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med.

Vi tilbyr kurs for både førerkort klasse BE (maksimal tillatt totalvekt 7000kg) og førerkort klasse B(maksimalt 4250kg). Hvis du har vanlig førerkort klasse B er utgangspunktet at vogntogets tillatte totalvekt, altså bilens totalvekt pluss tilhengerens totalvekt, ikke skal overstige 3500 . Bil og henger har tillatt totalvekt på til sammen under 35kg: Du kan kjøre på vanlig førerkort klasse B som i dag. For førerkortklasse B øker faktisk en av vektgrensene. Da kan du kjøre med samlet totalvekt på 42kilo på klasse B, hvis du tar den gamle . B til BE (personbil med tilhenger), følger også her den nye føreropplæringen et forløp på trinn. Det finnes vektbegrensninger på klasse BE. Samlet tillatt totalvekt for bil + tilhenger, er 70kg.

Hvis du ikke har gyldig BE førerkort risikerer . Skal du kjøre med større henger og trenger førerkort i klasse BE. Vi har lang erfaring med opplæring innen bil og henger så du kan være sikker på en trygg og solid læreplan. Ved førerkort i klasse B kode kan du velge når som helst å konvertere til BE ved å ta en oppkjøring.

Dette kan gjøres like etter eller flere år etter at man har fått . Besøk oss i dag og vi hjelper deg med trafikkopplæringen!

Dette er et førerkort det er behov for å skaffe seg hvis man har bil og tilhenger som tilsammen har tillatt totalvekt som overstiger 3500kg. Når opplæringen er registrert i vårt datasystem (dager etter fullført opplæring), kan du møte på en trafikkstasjon og bestille nytt førerkort. Har man vanlig førerkort klasse B, er grunnregelen å legge sammen tillatt totalvekt på bil og henger og sørge for at tallet ligger under 35kilo. Klasse B: -Tilhenger med tillatt totalvekt på 7kg.

Med førerkort klasse B kan du kjøre bil og tilhenger med samlet tillatt totalvekt høyst 3. Ta førerkort klasse BE- bil med tilhenger i Oslo. Vi tilbyr trafikkopplæring for personbil og tyngre kjøretøy, Mope lastebil, buss, minibuss, vogntog, kran, maskin, yrkessjåfør. Våre pakkeløsninger gir deg god pris på hele opplæringen fra A til Å med lav strykprosent.