Forkjøpsrett fast eiendom

Har du en heftelse på din eiendom i form av en forkjøpsrett du ønsker å bli. Forkjøpsrett til fast eiendom reguleres først og fremst av lov om . Disse har ofte sitt grunnlag i avtale, testament eller gave, og gir rettighetshaver mulighet til å overta fast eiendom på gitte vilkår, slik som til en .

LøsningsrettMed løsningsrett menes rett til å overta en fast eiendom . Forkjøpsrett med avtalegrunnlag får rettsvern ved tinglysing. Med forkjøpsrett til fast eiendom som beror på avtale, gir lov om løysingsrettar av 9. Forkjøpsretter kan avtales for ulike typer formuesgoder. Historisk er forkjøpsretter ofte knyttet til fast eiendom og har sin bakgrunn i . Ein løysingsrett som berre kan gjerast gjeldande når eigedomen vert avhend eller skiftar eigar på annan måte, er kalla forkjøpsrett.

Den som har en forkjøpsrett til en eiendom har rett til å kjøpe den når den skal selges, og vil kunne tre inn i avtalen.

En forkjøpsrett i fast eiendom kan tinglyses. For den som skal selge en eiendom som er underlagt forkjøpsrett, kan. Elna Bjørnestøl hadde på grunnlag av et skifteskjøte fra 19forkjøpsrett til en fritidseiendom på Sørlandet ”til takstpris”. Forkjøpsrett for sameiere – Sameierne har forkjøpsrett.

For eksempel kan man eie en fast eiendom sammen med andre.