Fornybar energi ntnu

NTNU tilbyr ingeniør fornybar energi i Trondheim. Utdanningen er 3-årig og følger Rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen bachelor i . Fornybar energi – studieplan og emnebeskrivelser.

Sivilingeniørutdanning energi og miljø er et 5-årig studieprogram ved NTNU i Trondheim. Studiet kombinerer energi- og prosessteknikk med elkraftteknikk slik at . Visste du at det moderne samfunnet vil stå stille uten energi, og at ”produksjon” og bruk av energi har negative konsekvenser? Han advarer unge mot å tro at studier i fornybar energi automatisk. Studiet fokuserer på fornybare energikilder og bærekraftighet.

Dette omfatter kunnskaper innen bioenergi og vannkraft, vindenergi, solenergi, geovarme og . Mange interessante student- og maker-prosjekter fra IEFE, NTNU slik som bl.

Vi presenterer et fornybar-alternativ til den tradisjonelle bensin-scooteren. Senter for fornybar energi (SFFE) var et virtuelt senter som ble eid av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), SINTEF, Institutt for energiteknikk . Det er ingen tilfeldighet at elektronikk-studiet ved NTNU døpes om til. Begge valgte olje fremfor fornybar energi da de var ferdig med . Fakta om NTNUs tematiske satsing på energi.

Utvikling av teknologi for produksjon av ny fornybar energi er sentralt for en betydelig økning av. Fornybarnæringen har aller mest behov for ingeniører og sivilingeniører innenfor.

Hvis man først tar en bachelor i kjemiingeniør med bioteknologi eller ingeniør-fornybar energi, og deretter tar en master på år på NTNU f. Valget står mellom energi og miljø på NTNU og miljøfysikk og fornybar energi på NMBU. Når jeg studerer emnene på de forskjellige valgene, . Studenter fra fornybar energi, dataingeniør og sykepleie vant årets priser. Gjennom Senter for Fornybar energi (SFFE) satser NTNU og SINTEF på framtidas bioenergi og biodrivstoff.