Fornye byggekort

I 20innførte Arbeidsdepartementet forskrift om ID-kort for bygge- og anleggsnæringen som et ledd i arbeidet mot sosial dumping. Her får du informasjon om hvordan du kan rebestille og fornye. Krav til registrering i offentlige registre:. Informasjon om fornyelse av HMS-kort i bygg og anlegg. I 20er det for første gang tid for å fornye kortene. Tid for fornyelse av HMS-kort for bygge- og anleggsplasser.

Vi hjelper deg med å skaffe eller fornye HMS-kort. Alle som arbeider i bygge- og anleggsbransjen må ha gyldige HMS-kort fra staten. I verste fall binder du deg til denne kortleverandøren og må bruke den samme når du skal fornye HMS-kortet ditt også.

Loven om byggekort tredde i kraft januar 20og id-kortene er gyldige i måneder, dette betyr at de fleste må fornye byggekortene på nyåret 2010. Ordningen med ID-kort har nå vart i år, og det er tid for å få kortene fornyet. Tagger: byggekort, HMS-kort, ID-kort, Sentral godkjenning. Norge (også kalt Byggekort eller Grøntkort) og. Ved fornyelse av kort (dersom tidligere bestilling er gjort hos) vil . I dagligtale blir imidlertid kortene ofte omtalt som henholdsvis byggekort og.

Arbeidstakere har byggekort som er utløpt på dato eller som gjelder et tidligere ansettelsesforhold.

Virksomhetens dedikerte bestiller må logge seg inn på . Sentralgodkjenning (fornyelse, oppgradering, utvidelse og lokale søknader). HMS-kort skal fornyes når man skifter arbeidsgiver. Allmenngjøring forskrift, solidaransvar, påseplikt, byggekort.