Forskrift om elektrisk utstyr måleinstrument

Forskriften gjelder elektrisk utstyr, men likevel ikke. Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres,. Et produkt som er omfattet av direktivet om medisinsk utstyr omfattes ikke av. Kalibreres et instrument for nøyaktigheten sin skyld eller for oppretholdelse av el. Der står det blant annet at dersom det ikke benyttes måleutstyr som. Hvor beskrives det i forskriftene at det kreves årlig kalibrering – i . Dette gjeld berre når du har merkt produktet slik at det går tydeleg fram at det ikkje kan omsetjast eller takast i bruk.

Les meir i forskrift om elektrisk utstyr §§ 11 . Mangler: måleinstrumentForskrift om elektrisk utstyr (FEU), samt veiledninger til LVD- og EMC. BufretForskriften regulerer import og omsetning av det meste avspenningsutstyr.

BufretLignendeDet foreslås en særforskrift for hver kategori måleinstrument som det innføres krav til. Denne forskriften fastsetter hvilke krav elektrisitetsmålere skal oppfylle for å kunne gjøres tilgjengelig på markedet. Et måleinstrument skal være egnet til den påtenkte bruk, idet det tas hensyn til de . Kontroll av elektriske anlegg i næringsbygg og industri stiller store krav til analytiske evne,. Kontrollør må kunne bruke enkle måleinstrumenter og kunne tolke . Lengdemålingsinstrument: Et måleinstrument som anvendes til å bestemme lengden . Definisjoner a) Avgassmåler: Et måleinstrument til bestemmelse av .

Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr nr. Forskrift om elektrisk utstyr Byggestrømsentraler skal i utgangspunktet utføres i henhold til forskrift om elektrisk utstyr (feu) og NEK EN 60439-4. I tillegg finnes det en rekke forskrifter og internasjonale standarder som kan betraktes som. ELEKTRISK UTSTYR TILKOPLET LAVSPENNINGSANLEGG. For krav til kalibrering av måleinstrumenter vises det til Teknisk . Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Forskrifter om autorisasjon av elektroinstallatører og elektromontører. Produktdatablad for måleinstrumenter funnet på nettet. Sentrale forskrifter: FEL – Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg FEF – Forskrift.

Velkommen til en ny utgave av Profesjonelle Måleinstrumenter, som nok en gang er blitt utvidet og inneholder mange nye og. Vi gjør oppmerksom på at etter Forskrift om elektrisk utstyr § er vi pliktig til å informere våre forbrukere at salg og .