Fortøye båt på svai

Ligger man derimot på svai et stykke fra land vil båten dreie med vinden. FORTØYING I LAND: På dagsturer er det praktisk å ankre opp med tau til land. Legge båt på svai i bøye, tips og fallgruber – posted in Båtforumet: Blir lei denne.

Fortøye båten så den tåler en storm, beskytt tau med . Båten skal ligge permanent i hele sesongen slik at jeg sover godt om natta. Det er også vanlig å fortøye mot land i Norge, hvor man har mye. Utover dét problemet gir ankring på svai ofte bedre soveforhold enn ankring . Fortøyning med baugen mot lan med anker i hekk.

I en trang bukt er det kanskje bare plass til én båt fortøyd på svai – med kortsidefortøyning . Dersom bøya ligger slik til at man typisk fortøyer baugen mot bøya og lar den flyte på svai fritt rundt bøya, kan vi også kalle det for en svaibøye.

Dersom båten ligger oppankret etter én dregg, og uten å ha feste i lan sier vi at den. Brest er en fortøyning som går korteste vei mellom båt og kai.