Fortøye båt til brygge

Pressemelding fra Wee Marine Å fortøye båten er ingen kunst, men visse. Det mange ikke tenker over er at også brygger og utriggere kan ta .

De skal ikke være for stramme, og er de viktigste fortøyningene du har. Disse holder båten inntil brygga, samtidig som de gir den nok spillerom . Slik fortøyer du sikkert ved flytebrygge. Alle plasser på brygge er utstyrt med ekstra fortøyningsøye for.

Selv har jeg strammest mulig fortøyning, uten at dette hindrer båten i å. Hvis en og en line strammes når båt og brygge beveger seg så blir . Har overtatt en båtplass og skal fortøye i bøye for første gang. Gå til Fortøyning og fendring – Dette er ikke tilstrekkelig, man trenger også spring som hindrer båten fra å dunke i brygga – dvs et tau som går fra ytterste . I mange havner er det fysisk mulig å fortøye på utsiden av bølgebryter eller ytterste flytebrygge. Man må imidlertid være ganske forsiktig da det . Ved bruk av spring og fortøyninger kan du få båten din til å ligge parallelt med brygga, selv om det blåser friskt, og gjerne med noen centimeters avstand mellom. Ved for slakke fortøyninger vil båten kunne medføre rykkbelastninger på brygger. Fendrene vil også lettere lage slitasje merker i skrog). Når vi fortøyer i bås er det viktig at trossene er så stramme at båten blir liggende midt i båsen.

For å forhindre at båten skal berøre bryggen med baugen bør vi . EKSTRA: Slik kan du lage en ekstra fortøyning for å holde akterskipet inn mot brygga. Brest er en fortøyning som går korteste vei mellom båt og kai. Moringene er enkle å legge ut, og dette kan enkelt gjøres fra en båt eller jolle.