Fossilt brensel kryssord

Fossilt brensel er hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje, naturgass, oljeskifer og tjæresand. De finnes i jordskorpen, og utvinnes som en kilde til energi ved . Fossilt brensel, fossilt brennstoff, brensel som naturgass, olje, oljeskifer, tjæresan brunkull og steinkull som finnes naturlig i grunnen og som .

Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen. Vi er Norges største kryssordhjelper med millioner av ord. Tjenesten kan, i tillegg til kryssor være praktisk i Wordfeud eller Scrabble.

Kryssord til kapitlet Energi for ei levande jord. Fossilt brensel som kinesarane tok i bruk for over 20år sidan. I tillegg til å dekkje grunnleggjande behov som mat, brensel og husly direkte, har.

Transport av mat er forbundet med utslipp av fossilt brensel.

Jo kortere maten vi spiser ”reiser” jo mindre forurensning vil den gi i gjennom transport. De er alternativer til fossilt brensel, kjernekraft og storskala vannkraft, som alle er fornybare energikilder som har varierende grad av skadelige effekter på miljøet . Hvorfor kalles kull, olje og gass for fossilt brensel? Løs kryssordet, finn ut hva som er på bildet, . Pixwords er et kryssord som har vokst i popularitet det siste, og nådde første.

Når elektrisitet dannes fra forbrenning av fossilt brensel blir ofte en . Kunne forklare korleis vi nyttar fossilt brensel til å produsere elektrisitet.

Etterpå gjennomgår NL både tegningen og kryssordet. En temaside om fossilt brensel med lenker og bilder. Hvis fossilt brennstoff innholder svovel vil det i tillegg dannes svoveldioksid (SO2).

I pelletsanlegg kan man bruke kull, som er et fossilt brensel. Likevel gir Enova støtte til dem som ønsker å skaffe seg en pelletskjel, bemerker . Hovedkilden til de menneskeskapte CO2-utslippene er bruk av fossilt brensel. Det vil derfor være viktig å satse på energikilder som gir mindre . Naturgass er et mye brukt fossilt brensel i here.