Fysisk sikring av data

Fagstoff: I moderne bedrifter ligger store verdier lagret i form av data. Fagstoff: Data må sikres fysisk slik at de ikke går tapt i for eksempel en brann, en flom eller kommer på avveier fordi datamaskinen blir stjålet. Fagstoff: Data må sikrast fysisk slik at dei ikkje går tapt i for eksempel ein brann, ein flaum eller kjem på avvegar fordi datamaskinen blir stolen.

For optimal sikkerhet og fleksibilitet finnes løsninger basert på en såkalt ”rom i rom” løsning. Faktaarket omhandler kun fysisk sikring av utstyr lokalisert i en virksomhet. Adgang til driftsutstyr (data- og kommunikasjonsrom). Workshop innen elektroniske spor har vi valgt å satse på som en arena for å fange opp dataetterforskere som ønsker og har behov for . Fysisk sikring ved behandling av sensitive personopplysninger er en . Inndeling og sikring av fysiske områder.

En av de viktigste forutsetningene for at datasikkerheten og den fysiske sik-.

Håndbok i datasikkerhet og fysisk sikring inneholder de regler og interne. Ansvar for fysisk sikring av lokaler med mer ved universitetet er delegert Eiendomsavdelingen. Det følgende redegjør for kravene som stilles til . Bedre sikkerhet på grunn av bedre fysisk sikring.

Fysiske sikkerhetstiltak; Tekniske sikkerhetstiltak; Administrative tiltak. Næringslivet er utsatt for mange typer kriminalitet, blant annet innbrud tyveri, ran og vandalisme, og beskyttelse av virksomhetenes verdier bør være et sentralt . Rett Datatjenester – IT-avdeling for bedrifter som ikke har egen.

Lokaler med IT-utstyr skal være forsvarlig fysisk sikret mot . Generelle bestemmelser for fysisk sikring. Områder som serverrom, arkiv, kontorer skal sikres fysisk. Omfanget av de fysiske sikringstiltak innen kommunen vil .