Fysisk sikring ndla

Fagstoff: På en arbeidsplass har vi mange typer verdier, for eksempel mennesker, kontanter, bygninger, maskiner, verktøy, pc-er, videokanoner . Med fysisk sikkerhet mener vi for eksempel vegger, golv, tak, dører,. I en bygning som skal sikres, må det være like solide vegger, golv og tak .

Fagstoff: Fysiske sikkerhetstiltak handler om sikring av bygninger og oppbevaringsenheter. Fagstoff: I moderne bedrifter ligger store verdier lagret i form av data. Fagstoff: Data må sikrast fysisk slik at dei ikkje går tapt i for eksempel ein brann, ein flaum eller kjem på avvegar fordi datamaskinen blir stolen. For slike maskiner vil kravene til fysisk sikring være større fordi konsekvensene av en skade eller et tyveri vil være langt mer alvorlige for . Fagstoff: Data må sikres fysisk slik at de ikke går tapt i for eksempel en brann, en flom eller kommer på avveier fordi datamaskinen blir stjålet.

Fagstoff: Ofte arkiverer vi papirdokumenter i tillegg til de elektroniske dataene. Det kan for eksempel være forpliktende brev med signaturer på, .

Fysiske tiltak er tiltak som gjelder sikring av bygninger og oppbevaringsenheter. Slik manuell sikring utføres ofte som vektertjenester i form av . Planen skal være enkel å følge opp, og trolig bør den gjøres tilgjengelig for alle medarbeidere, for eksempel gjennom Intranett eller fysisk på en . Fagstoff: Fysisk sikring er tiltak for å verne datautstyr mot fysisk skade. Det kan vere alt frå brann- og vasskadar til hærverk eller tjuveri av utstyr. Fagstoff: I tillegg til de fysiske sikringstiltakene finnes det en rekke mer tekniske sikringstiltak.

Læreplan i felles programfag i Vgservice og samferdsel.

Fagstoff: I tillegg til fysiske og tekniske sikkerhetstiltak er det viktig. De som arbeider som IKT-servicemedarbeidere, har ofte et spesielt ansvar for bedriftens datasikkerhet. Eksempler på slike er nettverksservere (nettverkstjenere).

For slike maskiner vil kravene til fysisk sikring være større fordi konsekvensene av en . Interaktivitet, Oppgave: Vet du forskjell på fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak?