Gamle stauder

Peoner, astilbe, løytnantshjerter, fredløs, vårfloks, akeleie. Navn som vekker minner fra oldemors ti og en stor, deilig . Denne hagen er en av de mest kjente gamle hagene i Tromsø, og.

Planten som vi har i Planteklubb for stauder kommer fra Tradisjonshagen i. Peoner, dagliljer og løytnantshjerter er bare noen blomster som vekker minner fra oldemors tid. I menyen til venstre finner du bilder av stauder. De er sortert etter norsk navn, med det botaniske (latinske) navnet bak. Her selges sjeldne stauder som ellers ikke er i handel:. Staudene som stod i oldemors hage er en viktig del av plantearven.

De gamle plantene har originale egenskaper og dufter det er verd å bringe videre.

Da jegt etter oldemorsstauder, ble jeg overrasket over hvor mange av dem som står i min hage. Da bidrar du til å bevare våre gamle plantesorter for framtida. Det er de siste år gjennomført en omfattende kartlegging av stauder i gamle hager. Mange institusjoner og enkeltpersoner har vært involvert og flotte gamle . Akershusmuseet for- teller om stauder, roser og prydbusker fra gamle hager, de gamle sortene som de fleste kjenner igjen og som vekker minner for mange. Her er tre utsøkte stauder som jeg aldri blir lei av.

Blant gamle engelske og franske sorter, finnes utsøkte duftende skjønnheter.

Jeg har funnet frem til flotte stauder som er valgt fordi de er vakre, fordi de er så herdige at de kan vokse i . Vi begynte med å legge opp strøm, male det gamle fattigmannspanelet og slipe. Planen er å lage et plantefelt og drive med produksjon av gamle stauder som . GAMLE STAUDER PÅ AGDER Registrering av plantegenetiske. I mange tilfeller har staudene en historie å fortelle. Dette er en liste over norske stauder som dyrkes i hager i Norge. Staudene er delt inn i fire hovedkategorier: lave studer, middels høye stauder, høye stauder . Urtehagen på Domkirkeodden alle interesserte til en vandring blant de gamle staudene i hagen.

Kom å nyt årets nye blomsterbed på bygdetunet i Vevelstad. Det er med stor glede vi nå presenterer utvalgte stauder med nye informasjonsskilt . Hageselskapet ga ut for en del år siden en egen brosjyre om gamle stauder i Norge. Ta kontakt med de, så får du sikkert svar.