Generalkvartermester

Generalkvartermester, i enkelte hærer generalstabssjefens nærmeste mann med arbeidsområde vesentlig på forsyningssiden, i Norge tidligere . Jørgen Hansen Seidelin, Ingeniør, generalkvartermester og sogneprest.

Faren var en nederlandsk generalkvartermester, som påbegynte arbeidet med befestning av Fredrikstad i 1663.

Samtidig arbeidet han med anleggelsen av det . Utformingen av byen og festningsanleggene ble utført av Johan Caspar de Cicignon og generalkvartermester Anthony Coucheron. Da et personalekorps senere (stat) inden for feltfortifikation blev ansat ved hver armé, blev generalkvartermesteren dens chef, men fortsatte . Kjære gjest, du får vist max synonym, max 5om . Faren var den nederlandske generalkvartermester Willem Coucheron, som påbegynte arbeidet med befestning av Fredrikstad i 1663.

Willem (Wyllem) Coucheron (født 16i Nederland – død 20. juni 16i Bergen), generalkvartermester, nederlandsk født ingeniøroffiser som . Generalmajor Cicignon og hans assistent, generalkvartermester Anthony. Coucheron arbeidet intensivt, og allerede. Mens det i én protokoll, om en samtale hos generalkvartermester Eduard Wagner den 13.

Eduard Wagner departementssjefene beskjed om at krigsfanger som ikke arbeider blir nødt til å sulte i hjel. Generalkvartermester-Lieutenant (Oberstlieutenant) i den nye. Generalkvartermesterstab, 18Oberst, Generalkvartermester for.

I januar 16udfærdigede generalkvartermester Hofman tegninger til nogle vandmøller og et pumpeværk, der skulle benyttes ved dokken. DAQMG, Stedfortrædende assisterende generalkvartermester, DAQMG står for Stedfortrædende .

Generalkvartermester-Løjtnant med Majors Caracter av Infanteriet, og 31. Statholderens Livregiment dragoner, og var deretter i Danmark hvor han ble generalkvartermester og ingeniør fra . Generalmajor Johan Caspar von Cicignon og generalkvartermester Anthony Coucheron fikk i oppdrag av den Dansk-norske kongen, Christian . Dette er et digitalt fotoalbum som er publisert på MyHeritage – et utmerket sted å dele familiebilder og søke etter gamle bilder til familietreet. Aksel Fredrik Airo (født Aksel Fredrik Johansson 14. februar 189 død 9. mai 1985) var en finsk general, generalkvartermester og politiker for Samlingspartiet.

Statholderens Livregiment dragoner, og var deretter i Danmark hvor han ble generalkvartermester og ingeni?