Glute bridge

Glute bridge (supine glute bridge) er en relativt enkel øvelse som har sin hensikt i å aktivere gluteus (setemuskulaturen). All this time, I been doing ‘bridge exercise’ staying in the up position for time. Glute bridge er ikke bare en av de beste øvelsene for å forme og styrke rumpa, den er også en glimrende øvelse for å motvirke mange av effektene ved et.

Bygg muskler på rumpa med glute bridge og hip thrust. Get detailed instructions on Barbell Glute Bridge. Learn correct technique with our Barbell Glute Bridge video, photos, tips and reviews.

Lie flat on the floor on your back with the hands by your side and your knees bent. Get detailed instructions on Single Leg Glute Bridge. Learn correct technique with our Single Leg Glute Bridge video, photos, tips and reviews.

Step Starting Position: Lie on your back on an exercise mat or the floor in a bent-knee position with your feet flat on the floor.

Check out these Glute Bridge Variations to activate your glutes and stretch out your hips! Strengthen your glutes and alleviate low back pain!