God it skikk

Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance. Hvordan oppnå styring og kontroll med IT-bruken i virksomheten? Grunnleggende retningslinjer for God IT-skikk.

Anbefaling til God IT-skikk (nr. 1) Dokumentasjon av IT-systemer 1. Norway Chapter Denne anbefaling er utgitt av Information Systems Audit and . Anbefaling til God IT-skikk (nr. 2) Tilgangskontroll Styring av informasjonstilgang Innhold Innledning Formål og definisjon Hva er tilgangskontroll Målgruppen . God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport – Del 2: Veiledning for innføring av.

Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning. Anbefaling til god IT-skikk (nr 0) vedrørende : grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk : 1. Medvirker: Den Norske forening for EDB-revisjon.

God rådgivningsskikk vil først og fremst gjelde for rådgivere som er omfattet av de eksisterende autorisasjons- og godkjenningsordningene, herunder finansielle . Er det etablert overordnede mål, retningslinjer og rutiner for IT i kommunen? Er det tilfredsstillende arbeidsdeling vedrørende . Nedenfor har vi tatt med en anbefaling til mål og innhold for tre typer dokumentasjon, hentet fra Den Norske Dataforenings rapport serie: God IT-skikk, hefte nr 1 . Problemstilling #– Vestby kommunes etterlevelse av god IT-skikk. Revisjonen er basert på ”Anbefaling til God IT-skikk” som er basert på internasjonale standarder og utarbeidet av Information Systems Audit and Control . God IT-skikk anbefaler at det foreligger dokumentasjon som viser samtlige.

God IT-skikk definerer en rekke aktiviteter en virksomhet må . CISA – Certified Information Systems Auditor siden 1995. CISM – Certified Information Security Manager siden 2003. Undersøkelsen har avdekket mangler i forhold til anbefalinger i God IT-skikk når det gjelder. For kort tid siden ble rapporten ”IT i praksis 2016” lansert basert på en undersøkelse blant de 5største virksomhetene i Norge. Kvalitetsstyring av IT-funksjonen i Skatteetaten.

God IT-skikk” og i den grad det finnes dokumenterte arbeidsrutiner for . Norsvin er en bedrift hvor Informasjonsteknologi (IT) benyttes i stor grad. Utstyr som behandler bedriftens informasjon skal være . I brevet blir det slått fast at datasystemene i Brønnøysund ikke er godt nok sikret i forhold til det som er standard for God IT-skikk i statlige .