Grammatikk

Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. En god plass å starte; Adjektiv; Preposisjoner; Pronomen; Setninger; Substantiv; Uttale; Verb; Vokabular; Andre tema.

Grammatikken forteller hvordan språket vårt er bygd opp og hvordan vi bør bruke skriftspråket. Norsk grammatikk for internasjonale studenter. Nettstedet er utviklet i 20av Kirsti Mac Donald (Norsk for internasjonale studenter) og Rolf Guescini (programmering). Svake verb; Sterke verb; Modalverb; Framtid i norsk; Futurum; Presens; Passiv. Konsept er interaktiv norskopplæring, med bl. Grammatikk – nivå Grammatikk for nybegynnere.

Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger.

Grammatikk er studiet av reglene som gjelder et språk. Reglene som styrer et spesielt språk kalles språkets grammatikk. Verb; Substantiv; Adjektiv; Pronomen; Determinativ; Adverb; Konjunksjonar og subjunksjonar; Preposisjonar og interjeksjonar; Analyse. Velkommen til nettstedet for Håndbok i grammatikk og språkbruk!

Nettstedet er gratis, men for å få full nytte av det trenger du boka med samme navn. Under Grammatikk finner du Ekstra nyhetssending, Substantiv, Verb, Adjektiv, Adverb, Preposisjoner, Hvilket ord står igjen? Beskrivelse av et språks grammatikk, gjerne i form av en lærebok.

Du er den suverene autoritet i grammatikken. Som ikke vet forskjellen på subjekt og substantiv engang? På disse sidene finner du informasjon om hva grammatikk er, om ordklassene generelt og hver og en av dem, om setningsbygning og setningsanalyse. Verb; Substantiv; Adjektiv; Pronomen; Determinativ; Adverb; Konjunksjoner og subjunksjoner; Preposisjoner og interjeksjoner; Analyse.

Det vil si å finne og formulere reglene for hvordan språket er bygd opp og fungerer, altså vitenskapen om språklige former . Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege.