Gratis norskopplæring

Vi har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett. De kan brukes av alle som vil lære norsk eller av opplæringssteder . Disse gruppene har rett til gratis norskopplæring: Innvilget oppholdstillatelse; Flyktninger; Familiegjenforent med en av gruppene over; Asylsøker.

Deltakere med rett kan selv søke om å få mer norskopplæring, behovsprøvet opplæring, . Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Vox. Rett og plikt til norskopplæring vil fortsatt gjelde. Det er kun personer i alderen 16-år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring. Personer mellom og år har rett til gratis opplæring, men det vil ikke . For enkelte grupper innvandrere er norskopplæring og samfunnskunnskap.

Noen av innvandrerne har rett og plikt til å få gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Noen innvandrere har rett til gratis norskopplæring. Andre må betale for opplæringen selv, men plikten til å lære norsk gjelder alle. Men husk fristene for gratis norskopplæring. Se kursoversikt i brosjyrene til høyre på siden, eller ta kontakt med Oslo . Hvis du er mellom og år, må du som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap før du kan få permanent .