Grunnstoff tabell

Periodesystemet, som også kalles det periodiske systemet eller periodetabellen, er en tabell over de 1første kjemiske grunnstoffene. Grunnstoff med like mange frie elektron har ofte svært like kjemiske . Periodesystemet, også kalt periodetabellen eller det periodiske system, er en tabell som klassifiserer grunnstoffene (eller elementene) i perioder.

Svensk : Lista över grundämnen . Mange hundre artikler om alle grunnstoffene i det periodiske system. Laget av Kjemisk institutt, UiO til norske. Farger i tabell viser nå: Metalliske egenskaper. Grunnstoffenes periodesystem er en tabell hvor alle kjente kjemiske grunnstoffer er ordnet etter økende atomnummer.

I alt har nå åtte grunnstoffer navn etter himmellegemer. Tabell Måter som grunnstoffene 1-1har fått navn på .

Forskere har faktisk laget fire nye grunnstoffer, som nå er godkjent og på plass i periodesystemet. Atomer av samme grunnstoff har alltid samme antall protoner, men antall. De naturlig forekommende nuklider av noen grunnstoffer, og deres.

I det periodiske system er alle Jordens grunnstoffer organisert i en logisk tabell som gir god oversikt over de forskjellige stoffenes egenskaper. Vann er ikke et grunnstoff, men en forbindelse, molekyler som igjen er laget av atomer fra. Alle grunnstoffene er organisert i den periodiske tabellen.

Den periodiske tabellen er organisert som et stort rutenett.

Grunnstoffene er plassert på spesielle plasser etter utseende og oppførsel. For grunnstoffer uten stabile isotoper er massetallet for isotopen med lengst halveringstid oppgitt i parentes. Denne tabellen gir det et overblikk over periodesystemet.

I tillegg til navnene på de forskjellige grunnstoffene kan du se dets nummer, smeltepunkt, frysepunkt . Grunnstoff ble for første gang forsøkt definert, og en tabell som inkluderte grunnstoff ble satt opp av franskmannen Antoine Lavoisier. Slike navn og symboler ble aldri populære. Et grunnstoff består kun av atomer med samme antall protoner i kjernen. Alle grunnstoffene kan ordnes på en oversiktlig måte i en tabell som .