Halvmetaller egenskaper

Halvmetall, også kalt metalloider, er grunnstoffer med en blanding av metalliske og ikke-metalliske egenskaper. De er alle faste stoffer og ligger på en diffus skrå . Nitrogen (N), Oksygen (O), Fosfor (P), Svovel (S) og Selen (Se). Det finnes og noen halvmetaller som deler noen av egenskapene til ikke-metallene. Halvmetaller, også kalt metalloider, upresist definert gruppe grunnstoffer som har visse egenskaper karakteristiske for metaller, men som i . Noen grunnstoffer, som germanium, tinn, arsen, antimon og tellur, har både metalliske og ikke-metalliske egenskaper, de er halvmetaller.

Metaller og ikke-metaller er grunnstoffer som er forskjellige i deres kjemiske og fysiske egenskaper. Metaller og ikke- metaller lett kan differensieres. Halvmetall har egenskaper som ligger mellom metall og ikke-metall.

Halv-metaller deler noen egenskaper med metaller og ikke-metaller. Halvmetaller og overgangsmetaller er to vidt forskjellioge begreper. Halvmetaller (metalloids) har noen egenskaper som ligner metaller og noen som ligner . Grundämnen kan delas in tre grupper efter sina egenskaper: Metaller som leder. Halvmetaller som har egenskaper av både metall och icke metall. Grundämnena som hör till ämnesklassen halvmetaller är de grundämnen som har egenskaper som ligger mittemellan metallerna och icke-metallerna, eller är . Etter mange års arbeid oppdaga han at stoffenes egenskaper gjentar seg. Periodesystemet kan grovt deles inn i metaller, halv-metaller og . Kjenne til typiske egenskaper for metaller og ikke-metaller: Metaller: Leder.

En halvmetall är ett grundämne på gränsen mellan de rena metallerna och icke-metallerna vad avser egenskaper som ledningsförmåga för elektricitet och . Antall protoner og grunnstoffets egenskaper avgjør plasseringen i periodesystemet. Mekaniske, magnetiske, krystallografiske og elektriske egenskaper til ulike matealler, halvmetaller, legeringer og kompositter.