Harddisk aksess

Harddisker er spinnende disker mens RAM kun er brikker, ala Flash-‐minnekort. Hva er forskjellen ved tilfeldig aksess i forhold til sekvensiell aksess. En harddisk består av et antall plater som roterer med høy hastighet.

Platene har et tynt, magnetiserbart belegg på begge sider, der dataene er . En båndstasjon foretar sekvensiell lagring, mens en harddisk gir en lagring med valgfri aksess. Mens en harddiskleser kan forflyttes til en hvilken som helst . Platelager (engelsk harddisk, forkortet H eller hard disk drive, HDD) er et lagringsmedium for binært kodet informasjon på hurtig roterende platelagerskiver. Jo mer du fra før kan om harddisker og minneteknologi, jo enklere vil det være å forstå hvordan en SSD virker.

For permanent lagring; Ulike typer: diskett, harddisk, C tape, SSD (Solid State Hovedminne kalles ofte Random Access Memory (RAM) – tilfeldig aksess! To forskjeller paa RAM (Random access memory) og en harddisk er at.

Fordelen med tilfeldig aksess er at man slipper å spole gjennom. RAM er flyktig mens Harddisk er flyktig. Hva er fordelen med tilfeldig aksess i forhold til sekvensiell aksess?

Hvis disse er lagret på på et sekvensielt lagringsmedium, for eksempel en harddisk, kan dette ta lang ti spesielt hvis de er lagret forskjellige . Men IBM har laget en harddisk som kan monteres i PCer som har en . The term is applied to both random access memory (RAM) access and to hard disk and CD-ROM access. For RAM access, IBM prefers the term cycle time.

En harddisk ca 10ganger langsommere enn en CPU, dvs at en. Intern kladdeblokk for CPU´en med rask aksess til innholdet. Hastigheten som en harddisk behandler en datamaskin data avhenger mye av hva den gjør. Dette gjelder for både tradisjonelle disk – baserte harddisker og . En patron tape stasjon er en flyttbar lagringsenhet som får tilgang sine data i en sekvensiell , ikke tilfeldig , mote.

Selv om kostnadene ved harddisk lagring har . Vi kan gjøre mange operasjoner i minnet for hver aksess av ytre lager (harddisk)! Finner den i bios og alt men i XP får jeg ikke aksess til den. Seagate Technology vil inn i stuevarmen og har kjøpt en tre prosent andel i WebTV Networks, selskapet som tilbyr Internett-aksess via fjernsynsapparater.

To komponenter nevnes ofte når man skal kjøpe en datamaskin; nemlig harddisk og minne.