Helhetlig sykepleie definisjon

Fagstoff: Som helsefagarbeider skal du yte sykepleie til brukere med ulik. Denne definisjonen tar utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn. Helhetlig omsorg innebærer at du ivaretar hele mennesket ut ifra de fire dimensjonene som mennesket består av; den fysiske, psykiske, sosiale .

Ifølge American Holistic Nurses Association (Ahna), er helhetlig sykepleie en all sykepleie praksis som har helbredende hele mennesket som mål. Helhetlig omsorg er selve grunnlaget for sykepleie som yrke, og det bør derfor ligge. Martinsen definisjon på det åndelige i den helhetlige menneskeheten. Med et helhetlig menneskesyn menes at menneskets fysiske, psykiske, sosiale.

Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients behov for helhetlig omsorg. Title: GRUNNLEGGENDE SYKEPLEIE, Author: Gyldendal Norsk Forlag, Name:. Praksisnære eksempler synliggjør kompleksitet og helhetlig forståelse av pasientens behov for.

Denne helhetlige omsorg bør ikke være avhengig av ulykkens art og. Holistisk sykepleie er en spesialitet innen sykepleie basert på.