Hovedsikringen går ofte

Bor i en gammel leilighet hvor det er 3x32A hovedsikring. Nå har jeg problemer med at hoved sikringen ryker uten at det er. Han vet ikke hvorfor hovedsikringen går da.

Mikro har en veldig høy startstrøm, kan typisk være 20A alene, så den er ofte synderen. Strømmen går – Overbelastningsvern Diskusjon. Det skjer ikke ofte, men ofte nok til at jeg nå ønsker å foreta endringer i strømnettet i leiligheten. Hei, det enkleste vil være å bytte til større hovedsikring.

Sikringene går flere ganger i uka (hybel)innlegg14. Problemer med høy temp på sikringerinnlegg10. En sikring kan løse ut på grunn av kortslutning eller overbelastning, eller en jordfeilbryter kan koble ut på grunn av jordfeil. Første sjekker du sikringsskapet om noen av hovedsikringene har løst ut. Den er ofte blå og av metall, og du trenger også en egen nøkkel som bør ligge i . Ofte er det kaffetrakteren som kan utløse jordfeilbryteren, så den er.

Det virker egentlig som om det er hovedsikringen din som går, dette er ingen jordfeilbryter. Kontroller at ikke hovedsikringer eller jordfeilbryter har slått ut: Sjekk hovedsikringene! Det er nemlig ofte vanskelig å se om det er brudd i disse. Vi anbefaler deg å ha en lommelykt lett tilgjengelig dersom strømmen går.

Jeg gikk ut i sikrings skapet og så at hovedsikringen hadde gått. At halogenpærer går ofte skyldes vanligvis høy innspenning eller at de er . Automatsikring slår seg av, vil ikke på igjen før etter. Huset er kun oppvarmet med elektrisitet, og hovedsikringen går ofte, særlig når det er kaldt. Jeg ønsker å oppgradere denne på enklest mulig .