Høy luftfuktighet inne

Relativ luftfuktighet bør derfor ikke være lavere enn. Veldig lav luftfukt () gir statisk elektrisitet når vi tar på ting inne. Det er veldig ofte også kjølig der inne, noe som vil gjøre at luften avgir mer.

Vi vet at et inneklima, med høy luftfuktighet som avgir kondens, . Vi puster ut en del fukt, mengden avhenger av hvor mye vi er inne, Mellom og. Høy luftfuktighet vil kunne danne grobunn for vekst av . Anbefalt luftfuktighet innendørs vinterstid i Norden er 30– , fordi vekst. Uteluft har vanligvis ganske høy relativ luftfuktighet (RF). Kan ikke forskerne bli enige om hva som er optimal luftfuktighet inne?

Inneklima luftfuktighet – Slik sikrer du et tilfredsstillende inneklima.

Unngå risiko for trekk; Unngå at varm og fuktig inneluft kondenserer på den. Hvis det er mer enn 40- relativ fuktighet i et rom om vinteren er fuktprosenten for høy, og det .