Høydekurve

De kalles høydekurver (koter) og viser oss terrengsformasjonene. En høydekurve er tegnet gjennom steder som ligger like høyt over havet. En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået).

De brune linjene på kartet kalles høydekurver. De forteller deg hvor det går oppover og nedover i terrenget. Når du lærer å lese høydekurver, vil du begynne å . Du kan også legge til en definisjon av Høydekurve selv. En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i . FKB-Høydekurve inneholder høydekurver og annen terrengbeskrivende informasjon.

SOSI Del Produktspesifikasjon for FKB – Høydekurve.

Høydekurve-5m inneholder 5m høydekurver fra FKB-Høydekurve. Datasettet avledes automatisk fra FKB-Høydekurve og regnes som et FKB-Produkt. På topografiske kart fremstilles terrengformasjonene med høydekurver (koter).

Den konstante, loddrette avstanden mellom to nabohøydekurver . De brune linjene på kartet kalles Høydekurver. Informasjon om høydekurve i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Høydekurvene på et kart ser ut som dette: høydekurver. Høydekurvenes avstan og ekvidistansen på kartet, viser kartleseren hvor bratt det er. Den dagen du begynner å bruke høydekurvene på kartet, starter en ny fase i ditt orienteringsliv!