Høyskolen kristiania eksamen

Informasjon om eksamen for høyskolestudier på Høyskolen Kristiania. Informasjon om eksamen for fagskolestudier på Høyskolen Kristiania. For å søke etter dine eksamener i eksamensplanene kan du bruke emnekodene som du finner i din utdanningsplan.

I PDF-filen trykker du Ctrl+F for deretter å . Praktisk gjennomføring av skriftlig individuell eksamen. Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor -og masternivå ved Høyskolen Kristiania, som . Denne oversikten over Campus Kristiania kan det lønne seg å få med seg enten du. Markedshøyskolen har to fastsatte kontinuasjonsuker i året.

Man må melde seg opp til eksamen, finne ut hva slags eksamen man skal ha,. Når alle eksamener er bestått får du rett til å benytte tittelen Bedriftsøkonom. Høyskolen Kristiania er ansvarlig for studiet og utsteder karakterutskrift . Denne forskriften gjelder for alle søkere til all utdanning ved Høyskolen Kristiania på bachelor- og masternivå.

Rektor ved Campus Kristiania, Trond Blindheim, innrømmer alvoret i at. Markedshøyskolen tilbyr eksamen utenom vanlig eksamensperiode, . Bildene i innlegget er lånt fra Høyskolen Kristiania sin FB-side.