Hva betyr det at ekvidistansen på kartet er 30 meter

Forklaring på hva høydekurver på kartet er og hvordan de fungerer. Mellom to nabokurver er det en fast loddrett høydeforskjell (ekvidistanse, forkortet ekv.). Jevn avstand melliom kurvene betyr jevn stigning.

Kartet har en målestokk og en ekvidistanse. Kartets viktigste begrensning er at det er en svært forminsket utgave av virkeligheten, men det betyr . Ekvidistanse angir høydeforskjellen mellom kotene i et kart. Ekvidistansen varierer med målestokken og detaljrikdommen på kartet, f. Ekvidistanse er meter, tellekurver 100m og mellomkurver 10m, hva betyr dette?

Med en ekvidistanse på meter betyr det at du klatrer opp eller ned. Har fått en Garmin etrex 30x i gave, for bruk til normale fotturer og .

Alle kart har en tegnforklaring som viser hva farger, linjer og symboler betyr. Høydeavstanden mellom kotene kalles ekvidistanse. Med målestokken på et kart mener vi forholdet mellom en (luftlinjen) i terrenget. Hva betyr det at ekvidistansen på et kart er meter? Er ekvidistansen m betyr det at det fra en strek til neste er fem meter i høydeforskjell.

Det første du bør vite er hva som er nor både på kartet og kompasset. Det betyr at cm i kartet er lik 0cm i virkeligheten.

Et lite triks er å ta bort to nuller – da får du antall meter. Forsøk å lære deg utenat hva fargene betyr. Kartet skaffer oss oversikt over terrenget, man kan enkelt og nøyaktig angi punkter.

Der kan det for eksempel stå: ekvidistanse meter, ekvidistanse contour.